Priser

Konsulenttime: kr. 1050,-
Kontrakttime: kr. 850,-
Bemærk: Kontrakpriser aftales i forhold til mængden af fast aftalte timer *

Døgnovervågning: Sysalert priser pr. 01-01-2021

Antal sensore Pris pr. måned
100 sensore 675,00
200 sensore 825,00
400 sensore 990,00
800 sensore 1325,00
 

Kørsel: kr. 8,50 pr. km.
Bro, færgeafgift, overnatning mv. viderefaktureres til kunden.

Overtid:
Der tillægges 50% til ovenstående priser fra kl. 16.00 til 19.00
Der tillægges 100% til ovenstående priser fra kl. 19.00 til 8.00
Lørdag, søndag og helligdage tillægges ligeledes 100%
Udkald/hastegebyr kr. 2100,-

(alle priser er ekskl. moms, timer afregnes pr. påbegyndt ½ time)
 
*
Kontrakttimer forudsætter indgået kontrakt med SERVEit, som typisk løber et år af gangen. Kontrakten indebærer faste besøg, en til flere gange om måneden. Er der indgået en sådan kontrakt faktureres alle timer til denne takst, også timer ud over de faste besøg. Prisen aftales i forhold det ønskede antal faste timer pr. måned. Der forudsættes minimum 8 timer pr. måned for oprettelse af kontrakt.

SERVEit ApS  | info@serveit.dk